Dětské skupiny
v obcích

Krok za krokem k dotaci a provozu

Co je dětská skupina

 • Dětská skupina je kolektivní zařízení pro děti předškolního věku.
 • Poskytuje péči dětem od 6 měsíců do začátku školní docházky a umožňuje péči v rozsahu nejméně 6 hodin denně.
 • Nejčastější kapacitou dětské skupiny je buď 12, nebo 24 dětí.
 • Evidenci dětských skupin spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Máme
100%
úspěšnost u dotací
na dětské skupiny

01 O dotaci

Neziskový sektor

Kdo může získat dotaci

 • Nadace a nadační fondy
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Spolky
 • Církve
Kdo může dotaci získat?

Dotační možnosti:

1. Investiční dotace MPSV

V rámci výzvy 31_23_046 můžete získat dotaci na rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, nebo stavby a stavební práce spojené s novostavbou objektů dětských skupin včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí. Dotaci je rovněž možné čerpat na nákup pozemků nebo staveb, které budou po rekonstrukci sloužit pro provoz dětských skupin.

Výše dotace: 90 %
Výše podpory: 1 - 12 mil. Kč
Typ financování: Průběžné

2. Neinvestiční dotace OPZ+

Operační program zaměstnanost podporuje vybudování dětských skupin formou příspěvku na roční provoz dětské skupiny a příspěvku na vybudování prostor pro zřízení dětské skupiny.

Výše dotace: 100 %
Výše podpory: 600 tis. - 8 mil. Kč
Typ financování: Ex ante

Veřejný sektor

Kdo může získat dotaci

 • Kraj
 • Obec, městys, město
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní VŠ
 • Ústavy Akademie věd
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Nemocnice vč. fakultních nemocnic
 • Církve
Kdo může dotaci získat?

Dotační možnosti:

1. Investiční dotace MPSV

V rámci výzvy 31_23_045 můžete získat dotaci na rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, nebo stavby a stavební práce spojené s novostavbou objektů dětských skupin včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí. Dotaci je rovněž možné čerpat na nákup pozemků nebo staveb, které budou po rekonstrukci sloužit pro provoz dětských skupin.

Výše dotace: 100 %
Výše podpory: 1 - 25 mil. Kč
Typ financování: Ex post

2. Neinvestiční dotace OPZ+

Operační program zaměstnanost podporuje vybudování dětských skupin formou příspěvku na roční provoz dětské skupiny a příspěvku na vybudování prostor pro zřízení dětské skupiny.

Výše dotace: 90 %
Výše podpory: 600 tis. - 8 mil. Kč
Typ financování: Ex ante

02 Provoz dětských skupin

Zodpovíme Vám všechny otázky spojené s provozem

 • Co potřebuji k založení dětské skupiny?
 • V jakých prostorách mohu dětskou skupinu provozovat?
 • Jakým způsobem musí být zajištěno stravování?
 • Kolik potřebuji pečujících osob a s jakou kvalifikací?
 • Má dětská skupina vzdělávací plán?
 • Jakým způsobem je zajištěno financování provozu?
 • Jak vysoké příspěvky hradí rodiče?
provoz
prev
prev

03 Časté dotazy

Žadatel může rekonstruovat budovu, kterou má v dlouhodobém pronájmu. Smlouva musí opravňovat žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.

V rámci jednoho projektu může dojít ke zřízení až 4 nových DS. Současně platí, že není možné podat více projektů na jednu nemovitost. Dětskou skupinu ovšem není možné provozovat ve vyšším než 2. nadzemním podlaží.

Výzva nepředepisuje konstrukční systém, který má být při výstavbě použit. Je třeba ale zajistit, aby objekt sestavený z kontejnerů splnil požadavky na provoz dětské skupiny (hygienické, požární ochrany atp.) a zejména požadavky na energetickou úspornost, které jsou ve výzvě stanoveny poměrně přísné.

Příjemce dotace (např. město) může po předchozím souhlasu vyhlašovatele výzvy uzavřít s jinou organizací smlouvu, na jejímž základě bude tato organizace pro město po ukončení projektu provoz dětské skupiny zajišťovat. Tato provozující organizace musí být možným provozovatelem dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb.

Dětská skupina nezajišťuje povinné předškolní vzdělávání. Pokud však rodič zapíše své předškolní dítě do mateřské školy a zároveň se zaváže, že mu zajistí individuální předškolní vzdělávání, nemusí dítě mateřskou školu navštěvovat, ale může chodit do dětské skupiny i poslední rok před nástupem do školy. Je nicméně třeba, aby se ve třetím nebo čtvrtém měsíci školního roku dostavilo do dané mateřské školy k ověření svých znalostí (přesný termín stanoví ředitel/ka mateřské školy).
vlaštovka

04 O nás

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti zřizování dětských skupin a nabízíme komplexní podporu při celém procesu. Zde je přehled kroků, které provádíme.

1

Stanovíme parametry

 • Definujeme parametry služby na základě Vašeho záměru.
 • Pomůžeme s finančním plánem, stanovením plateb od rodičů, a řešením otázek týkajících se stravování a personálního obsazení.
3

Zpracujeme žádost o dotaci

 • Pomůžeme vám připravit komplexní žádost o dotaci vč. všech povinných příloh a požadavků dotačního fondu.
 • Převezmeme na sebe všechny administrativní povinnosti spojené s podáním žádosti o dotaci
5

Podpoříme provoz

 • Neposkytujeme pouze finanční podporu, ale také metodickou pomoc pro provoz dětské skupiny.
 • Asistujeme s procesem získání oprávnění pro poskytování dětské skupiny, s přípravou plánu výchovy a evidencí dětí.
2

Vyřešíme prostory

 • Rekonstrukce stávajících objektů:
  Pomůžeme Vám vytvořit podrobnou stavební dokumentaci.
 • Výstavba nových objektů
  Připravíme pro vás architektonickou studii a kompletní dokumentaci pro získání stavebního povolení. Postaráme se o veškerou inženýrskou činnost. Vypracujeme dokumentace pro provedení stavby.
4

Zajistíme manažerské řízení projektu

 • Pomůžeme s výběrem zhotovitele stavby a zajistíme komunikaci s dotačním fondem.
 • Budeme pečovat o řízení projektu, včetně finančního řízení, komunikace s dodavatelem, až po závěrečné vyúčtování akce.
žárovka
1

Stanovíme parametry

 • Definujeme parametry služby na základě Vašeho záměru.
 • Pomůžeme s finančním plánem, stanovením plateb od rodičů, a řešením otázek týkajících se stravování a personálního obsazení.
2

Vyřešíme prostory

 • Rekonstrukce stávajících objektů:
  Pomůžeme Vám vytvořit podrobnou stavební dokumentaci.
 • Výstavba nových objektů
  Připravíme pro vás architektonickou studii a kompletní dokumentaci pro získání stavebního povolení. Postaráme se o veškerou inženýrskou činnost. Vypracujeme dokumentace pro provedení stavby.
3

Zpracujeme žádost o dotaci

 • Pomůžeme vám připravit komplexní žádost o dotaci vč. všech povinných příloh a požadavků dotačního fondu.
 • Převezmeme na sebe všechny administrativní povinnosti spojené s podáním žádosti o dotaci
4

Zajistíme manažerské řízení projektu

 • Pomůžeme s výběrem zhotovitele stavby a zajistíme komunikaci s dotačním fondem.
 • Budeme pečovat o řízení projektu, včetně finančního řízení, komunikace s dodavatelem, až po závěrečné vyúčtování akce.
5

Podpoříme provoz

 • Neposkytujeme pouze finanční podporu, ale také metodickou pomoc pro provoz dětské skupiny.
 • Asistujeme s procesem získání oprávnění pro poskytování dětské skupiny, s přípravou plánu výchovy a evidencí dětí.

S naším týmem odborníků v oblasti dotačního managementu nebudete muset řešit složité administrativní procedury.

Vaším jediným cílem bude zřízení dětské skupiny a poskytování kvalitní péče.

Máte zájem o dotaci? Zanechte nám vzkaz.

05 Kontakt

Zavolejte nebo napište

tel +420 725 123 746
tel info@dotaceproobce.cz
kontakt
Martin Dukay, MBA
Jednatel
tel +420 725 123 746
tel info@dotaceproobce.cz
kontakt
Ing. Aneta Bartošová
Provozní ředitelka
tel +420 774 570 051
tel bartosova@dotaceproobce.cz